Cennik opłat

1. Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego, przeznaczonego do pochowania trumny ze zwłokami osoby do 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat). 696.00
2. Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego przeznaczonego do pochowania trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat). 1646.00
3. Zagwarantowanie nienaruszalności grobu ziemnego urnowego o wymiarach 0,5 m x 0,5 m oraz prolongowanie tej opłaty (na 20 lat). 650.00
4. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 4000.00
5. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 7991.00
6. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 9015.00
7. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m i prolongowanie użytkowania (na 50 lat). 11484.00
8. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 7000.00
9. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 14000.00
10. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 16000.00
11. Zagwarantowanie użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m i prolongowanie użytkowania (na 99 lat). 20000.00
12. Zagwarantowanie użytkowania niszy urnowej i prolongowanie użytkowania (na 30 lat). 3434.00
13. Prolongowanie na 20 lat użytkowania niszy urnowej. 2269.00
14. Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,45 m x 1,20 m. 3025.00
15. Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 1,40 m. 3415.00
16. Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,10 m. 4356.00
17. Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,65 m x 2,30 m. 4623.00
18. Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany o wymiarach 2,50 m x 2,00 m. 4067.00
19. Prolongowanie na 30 lat użytkowania gruntu pod grób murowany urnowy o wymiarach 0,8 m x 0,8 m. 2000.00
20. Zajęcie dodatkowego gruntu przy grobie; za każdy 1 m2 dodatkowo zajętego gruntu przy grobie ziemnym (z wyłączeniem fundamentu o szerokości do 15 cm wystającej poza obrys nagrobka) i murowanym za 1 rok; na okres zagwarantowanej nienaruszalności grobu, bądź na okres zagwarantowanego użytkowania gruntu pod grób murowany. 55.00
21. Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem nad pracami budowlano – montażowymi w części nadziemnej lub podziemnej grobu murowanego oraz grobu murowanego urnowego i/lub pracami grabarskimi przy grobie murowanym, murowanym urnowym, niszy urnowej, grobie ziemnym, ziemnym urnowym oraz w miejscu przeznaczonym na grób ziemny i grób ziemny urnowy do bieżącego pochowania, w tym maksymalnie 4 wjazdy do prac budowlano-montażowych w części nadziemnej lub podziemnej grobu murowanego oraz grobu murowanego... 300.00
22. Czynności kancelaryjne i terenowe związane z pracami grabarskimi we wnętrzu grobu murowanego, polegającymi na uporządkowaniu wnętrza takiego grobu. 247.00
23. Czynności kancelaryjne i terenowe związane z nadzorem nad postawieniem, wymianą lub remontem nagrobka na grobie ziemnym, grobie ziemnym urnowym lub w którym pochowano osobę do lat 6 oraz ponownym montażem nagrobka w tym maksymalnie 3 wjazdy na teren cmentarza do tych prac przy danej lokalizacji grobu. 247.00
24. Udostępnienie terenu cmentarza na wjazd karawanem do pogrzebu. 91.00
25. Udostępnienie kaplicy lub sali pożegnań - za każde 1/2 godziny, za każdy obiekt oddzielnie. 132.00
26. Udostępnienie chłodni za każdą rozpoczętą dobę, liczoną od godziny przyjęcia zwłok. 70.00
27. Udostępnienie katakumby za każdy rozpoczęty tydzień. 128.00
28. Ujawnienie w ewidencji Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie: 1)przysługującego prawa do grobu /niszy, 2)zmiany w zakresie podmiotów uprawnionych do grobu /niszy urnowej, 3)zmiany treści przysługujących praw względem grobu/niszy urnowej, 4)potwierdzenie zastrzeżeń /dyspozycji na wypadek śmierci/ względem grobu/niszy urnowej za każdą czynność oddzielnie. 37.00
29. Wykonanie badań terenowych dotyczących możliwości budowy grobu murowanego w miejscu istniejącego grobu ziemnego. Wytyczenie, odbiór części podziemnej oraz odbiór części nadziemnej grobu murowanego, za każdą czynność oddzielnie w tym maksymalnie 3 wjazdy na teren cmentarza przy danej lokalizacji grobu, oddzielnie dla każdej czynności (wytyczenie, odbiór części podziemnej i odbiór części nadziemnej). 126.00
30. Wyszukiwanie w księgach i aktach cmentarnych informacji o zmarłych za każde rozpoczęte pół godziny kwerendy prowadzonej przez archiwum. 28.00
31. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej. 265.00
32. Udostępnienie do pogrzebu znicza lub katafalku. 62.00
33. Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie. 91.00
34. Abonament dla podmiotów gospodarczych świadczących usługi pogrzebowe i kamieniarskie na terenie cmentarzy komunalnych w Krakowie na udostępnienie terenów cmentarnych na wjazd wolnobieżnym, akumulatorowym, maksymalnie 4-osobowym pojazdem o wymiarach do 360 cm w długości i 126 cm w szerokości: na okres 1 miesiąca (za wyjątkiem udostępnienia wjazdu dotyczącego czynności, dla których ustalono opłatę w pozycji 21, 23 i 24 tabeli 1 pn. opłaty za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych... 770.00