INFORMATOR  DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII.

Czytaj dalej
OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA  Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

OGRANICZENIA W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW KULTU RELIGIJNEGO I SAL POŻEGNAŃ

Czytaj dalej
50. rocznica śmierci Zbigniewa Skolickiego

50. rocznica śmierci Zbigniewa Skolickiego

Dziś minie 50. rocznica śmierci Zbigniewa Skolickiego, ekonomisty, przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, pierwszego powojennego prezydenta miasta. Z tej okazji na jego grobie na cmentarzu Rakowickim zapłonie znicz od władz miasta Krakowa.

Czytaj dalej

Aukcja nisz urnowych na Cmentarzu Podgórki Tynieckie

Czytaj dalej

„Grabkodzielnia” na cmentarzu Podgórskim

Czytaj dalej

Remont kaplicy cmentarza Grębałów

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.