Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

Czytaj dalej
Prosimy o ostrożność. IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami

Prosimy o ostrożność. IMGW ostrzega przed kolejnymi burzami

Czytaj dalej
Usunięto awarię linii telefonicznej w budynku administracyjnym Cmentarza Podgórskiego

Usunięto awarię linii telefonicznej w budynku administracyjnym Cmentarza Podgórskiego

Czytaj dalej

Pilne zamknięcie cmentarza Podgórskiego. ZCK w Krakowie apeluje o rozwagę i przestrzeganie wytycznych podczas usuwania skutków nawałnicy

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie podjął decyzję o zamknięciu cmentarza Podgórskiego przy ul. Wapiennej 13.

Czytaj dalej

SKUTKI SOBOTNIEJ NAWAŁNICY NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

Czytaj dalej

Przeznaczenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.