Utrudnienia. Prace budowlane  na Starym Cmentarzu Podgórskim.

Utrudnienia. Prace budowlane na Starym Cmentarzu Podgórskim.

Czytaj dalej
10 jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

10 jubileuszowa edycja budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

Czytaj dalej
Alert IMGW. Uwaga na burze z gradem

Alert IMGW. Uwaga na burze z gradem

Czytaj dalej

Aukcja nisz urnowych na Cmentarzach Rakowickim, Mydlniki, Prądnik Czerwony, Prokocim i Grębałów

Czytaj dalej

AUKCJA na oddanie do użytkowania - dysponowania osobom fizycznym miejsc pod budowę grobów murowanych.

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.