Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

Przygoda z ojczyzną na szlaku „Kadrówki”

W piątek, 6 sierpnia, z krakowskich Oleandrów wyruszy LVI (już 41. raz po wojnie) Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej.

Czytaj dalej
Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

Modernizacja cmentarza wojennego na Wzgórzach Krzesławickich

Czytaj dalej
Zielona Stolica Europy 2023

Zielona Stolica Europy 2023

Kraków w finale konkursu o tytuł „Zielonej Stolicy Europy 2023”

Czytaj dalej

INFORMATOR DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE W STANIE EPIDEMII

Czytaj dalej

ZCK OTWARTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI

Czytaj dalej

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Czytaj dalej

O Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

Autor: Piotr Forczek

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kraków wykonującą zadania użyteczności publicznej z zakresu zarządzania i administrowania cmentarzami komunalnymi. ZCK realizuje przyznane kompetencje z poszanowaniem godności i czci należnej osobom zmarłym oraz w sposób umożliwiający osobom bliskim kultywowanie pamięci po zmarłych i realizację przysługującego im prawa do pochowania.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców Krakowa z zakresu cmentarnictwa między innymi poprzez:

  1. przyjmowanie zwłok, szczątków i popiołów ludzkich do pochowania,
  2. utrzymanie we właściwym stanie sanitarnym, estetycznym i technicznym obiektów, urządzeń i terenów cmentarnych,
  3. realizację zadań zleconych w zakresie opieki, administrowania, prac remontowych i konserwacyjnych grobów, pomników, tablic pamięci i innych obiektów mających wartość pamiątek historycznych wraz z ich otoczeniem, wskazanych przez Gminę Miejską Kraków, znajdujących się na cmentarzach komunalnych,
  4. świadczenie usług grabarskich.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie zarządza 12 cmentarzami komunalnymi (tj. stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków). Poza zakresem zarządu ZCK pozostają cmentarze parafialne i wyznaniowe.