Nowosielski Jerzy

(1923 - 2011)

Jerzy Nowosielski jest twórcą monumentalnych dekoracji ściennych m.in. w kościele w Lourdes, kościele Ducha Świętego w Nowej Hucie, kościele Ducha Świętego w Tychach, kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Warszawie na Jelonkach, cerkwi pw. św. Jana Klimka w Warszawie oraz cerkwi w Hajnówce. W Białym Borze stworzył niewielką cerkiew greckokatolicką, dla której zaprojektował architekturę, wystrój i wyposażenie wnętrz.

Cmentarz Rakowicki – Aleja Zasłużonych kwatera LXIX pas B- rząd 1, grób nr 12