Cennik opłat

Pochowanie trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny do grobu ziemnego. 394.00
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego. 643.00
Pochowanie trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat do grobu ziemnego pogłębionego. 811.00
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby do 6 lat lub urny. 200.00
Umieszczenie w grobie murowanym trumny ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 292.00
Umieszczenie urny z prochami w niszy urnowej, wnęce urnowej w grobie ziemnym, w grobie ziemnym urnowym lub w grobie murowanym urnowym. 179.00
Założenie wsporników - szyn w grobie murowanym wraz z kosztem wsporników. 213.00
Otwarcie i zamknięcie części podziemnej nieukończonego grobu murowanego. 190.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą pionową. 156.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego z płytą poziomą. 285.00
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego urnowego. 100.00
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub na grobie ziemnym urnowym. 178.00
Demontaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 271.00
Rozebranie mogiły żużlowej. 254.00
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby do 6 lat lub urnę z prochami. 110.00
Tymczasowy montaż nagrobka na grobie ziemnym, w którym pochowano trumnę ze zwłokami osoby powyżej 6 lat. 247.00
Wykopanie lub wkopanie krzyża na mogile ziemnej za każdą czynność oddzielnie. 27.00
Jednorazowy wjazd do prac budowlano - montażowych przy danej lokalizacji grobu. 40.00