Licytacja nisz urnowych na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie

12 maja 2021

GMINA MIEJSKA KRAKÓW, reprezentowana przez Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o.

zarządzająca cmentarzem komunalnym Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 ogłasza przetarg ustny - aukcję na nabycie nisz urnowych i oddanie do użytkowania oraz dysponowania osobom fizycznym. Licytacja odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. o godzinie 13.00 w kancelarii cmentarza. Szczegółowa lokalizacja nisz urnowych wraz z jednostkową ceną wywoławczą oraz regulamin i zasady licytacji są dostępne w kancelarii cmentarza oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na cmentarzu komunalnym Podgórki Tynieckie w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa, plac Wszystkich Świętych 3-4. Więcej informacji uzyskacie Państwo pod nr telefonu: +48 502 930 185.

OGŁOSZENIE