Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

13 lutego 2023

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie i na tablicy ogłoszeń Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie został podany do publicznej wiadomości od dnia 13.02.2023 r. do dnia 06.03.2023 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 295/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. dotyczący przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym obejmujący:

1) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 77,78) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

2) Część działki 54/7, obręb 11 - Nowa Huta (stanowiska nr 79,80,81,82) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

3) Część działki 2/6, obręb 21 - Śródmieście (stanowisko nr 4) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych,

4) Część działki 101/1, obręb 55 – Podgórze (stanowisko na wybrukowanym parkingu, przy ul. Podmiłów) - na cel: handel artykułami związanymi z kultem zmarłych.


ZAŁĄCZNIK